Cirkevné sviatky

Prikázané cirkevné sviatky

Každá nedeľa
01.01.Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
06.01. Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
25.03. Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
10.04. Veľký piatok
13.04. Svetlý pondelok
21.05 Pánovo nanebovstúpenie
29.06 Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
15.08. Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
08.12. Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou
25.12. Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
26.12. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke

Neprikázané cirkevné sviatky

30.01. Traja svätí svätitelia , veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ, a Ján Zlatoústy
02.02. Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
23.04. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfator a divotvorca Juraj
01.06. Pondelok Svätého Ducha, Presvätá Trojica
11.06. Sviatok najsvätejšej Eucharistie
19.06. Slávnostná poklona tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista
24.06 Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, krstiteľa Jána
05.07. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
20.07. Svätý a slávny prorok Eliáš
06.08. Sväté Premenenie nášho pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
29.08. Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka krstiteľa Jána
08.09. Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, chrámový sviatok
14.09. Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom
01.10. Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
28.10. Svätá mučenica Paraskeva z Ikonia
08.11. Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám
21.11.Vstup presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu
06.12. Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
27.12. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan

Kontakt
Gréckokatolícky farský úrad
065 31 Jarabina 171
Tel.: 052 43 61 101

Správca farnosti:
o. Mgr. Peter Demjanovič
Mobil: +421 911 912 780
E-mail: demjanovicp@gmail.com